Smuggling av preparat

I stort sett alla illegala anabola steroider som finns i Sverige har smugglats in från andra länder. En stor del kommer från Ryssland och några av dess grannländer. På senare tid har också Thailand och Kina blivit stora exportörer. Enligt tullens beräkningar beslagtas bara fem procent av de insmugglade preparaten. Det skulle betyda att närmare tre ton dopningspreparat smugglas in i Sverige varje år.

Det finns också tecken på att handeln över internet har orsakat nya problem med ökad smuggling. Givetvis är också internethandel, liksom all annan handel med anabola steroider, olaglig i Sverige.