Svenskt antidopningsarbete

Den svenska idrottsrörelsen bedriver i Riksidrottsförbundets regi ett framgångsrikt antidopningsarbete sedan 15 år. Detta arbete har varit modell för internationella organisationer som försöker få bukt med dopning i världen.

Det svenska arbetet har delats upp i fyra punkter:

information och utbildning
skapande av regler mot dopning
uppbyggnad av ett kontrollsystem
samarbete med andra organisationer, även internationellt.

Åtgärderna har minskat användningen av anabola steroider, framförallt inom styrkesporter.

Det finns ingen svensk myndighet som ansvarar för antidopningsarbetet i landet utanför idrotten, utan det främsta ansvaret ligger hos landets kommuner. Vad som görs skiljer sig mycket mellan olika kommuner.

Tack vare organisationen WADA (World Anti-Doping Agency) är reglerna mot dopning lika i hela världen, vilket kan kännas tryggt för idrottsutövare i Sverige som inte dopar sig.

På elitnivå testas alla framgångsrika svenska idrottsutövare 5-10 gånger per år i Sverige och utomlands och därför är de väl kartlagda. Dessutom sparas proverna så att resultaten mellan olika prover kan jämföras. Därför kan man hävda att svenska elitidrottare i de mest populära grenarna är så gott som fria från dopning.